Soňa Lebedová a Jana Handlová

sona-lebedovaSoňa Lebedová
je malířka a grafička žijící a tvořící v Příbrami a v Praze. Její obrazy lze charakterizovat jako střípky pohledů, vjemů, pocitů a vzpomínek z okolního světa, přetvořené autorčinou fantazií do barevných kompozic a koláží. Křehké postavy, které obrazy zabydlují, žijí svým vlastním bohatým citovým životem. Charakter malby přechází podle potřeby vyjádření, od precizní realistické malby detailů, až k téměř abstraktním formám velkých formátů. Autorce někdy stačí jen barevná kompozice pro vyjádření pocitů uvolnění, nebo naopak navození nálady žhavého večera. Občasný sklon zobrazovat na pomezí mezi viděným a tušeným a schopnost zachycovat prchavé stavy duše, dává tvorbě zvláštní citový náboj.

 

 

 

jana-handlovaJana Handlová
patří mezi autory, kteří ve svých dílech promítají své pocity, fantazie a představy. Nenechává se vsazovat předem daným šablonami, nákresy, nebo ustálenými zvyky. Skládá barvy, jednotlivé odstíny i tvary skla tak, jak to uvnitř sebe cítí. Když se jí někdo zeptá, proč tráví tolik času s barevnými skly, odpoví:

  • když uchopím do ruky tabuli barevného skla, jsem NADŠENÁ
  • když rozmýšlím skladbu barev, jsem mnohdy BEZRADNÁ
  • když dávám skutečnou tvář své jasné představě, jsem na výsledek ZVĚDAVÁ
  • když se dílo vyloupne a já ho uvidím v celé kráse, jsem SPOKOJENÁ
  • když se skla zlehounka dotkne sluneční světlo a barvy se roztančí prostorem, jsem ŠŤASTNÁ
  • když se někomu při pohledu na mé dílo rozzáří oči, NEZNÁM LEPŠÍ POCIT

Výstava potrvá od 25. dubna do 25. května 2013