Sergej Kulina – Dialogy beze slov

divka-s-listemSrdečně zveme na výstavy obrazů a soch Sergeje Kuliny „Dialogy beze slov“. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 31. 10. 2013 v 18 hodin, výstava potrvá do 31. 12. 2013.
…narodil jsem se 18. března 1958 v Estonsku. Díky povolání mého otce se naše rodina často stěhovala. Největší dojmy ve mně zanechal náš pětiletý pobyt na Dálném Východě, u pobřeží Japonského moře, kde jsme žili daleko od civilizace, obklopení panensky nedotčenou přírodou. S odstupem doby si uvědomuji, že právě toto místo, ale také setkávání s různými povahami lidí a poznávání jejich osudů začaly formovat moje tvůrčí schopnosti. Umělecky jsem se začal vzdělávat až o řadu let později na Střední umělecké škole v Oděse. Po jejím absolvování v r. 1984 jsem od roku 1985 studoval na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. Od roku 1988 pořádám své autorské výstavy. Mám spokojené manželství. Se svou milou ženou Táňou a dvěma šikovnými dcerkami, Márií a Natálií žijeme od r. 1992 v Kunštátě na Moravě. Zde se zabývám sochařinou, malířstvím a keramikou. Trochu učím. V centru mého tvůrčího zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře. Svým obrazům bych dal jeden společný název – „Dialogy beze slov“. Jsou to jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog obrazu s divákem. Těší mě, že mnoho mých prací své diváky již v mnoha zemích našlo. Žijí teď nezávisle na autorovi svým samostatným životem. Je v nich ale vždy část mé duše.