Výstava studentů GPJP a CISP

cpjp-cisp

Ve dnech 26. 5. – 1. 6. 2014 proběhne v Galerii Arte Decor Gražyna v Truhlářské ulici výstava děl nadaných studentů pražských středních škol Gymnázia prof. Jana Patočky (GPJP) a mezinárodní školy Christian International School of Prague (CISP). Studenti budou moci vystavit svá díla fotografická a malířská, případně sochařská a zažít reakci veřejnosti na svou tvorbu. Školy a Galerie Arte Decor Gražyna touto akcí podpoří motivaci k tvorbě děl dalších studentů a celkově zájmu o kvalitní uměleckou tvorbu. Pedagogové mohou navštívit galerii se svými žáky v hodinách výtvarné výchovy a tím mít možnost zpestřit a inspirovat žáky v jejich vlastní tvorbě s výhledem možnosti také své práce v budoucnu veřejně prezentovat.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 26.5. 2014 od 18 hodin. Součástí bude malé občerstvení a hudební vystoupení.