Michaela Štěpánová – Drobnohledem

Michaela Štěpánová se narodila v roce 1963 v Praze. Vystudovala humanitní 

gymnázium a střední školu Knihovnictví a vědecké informace Praze,

kde se začal formovat její zájem podílet se svým výtvarným projevem na tvorbě knih. V pozdějších letech absolvovala bakalářské studium Vzdělávání dospělých v Praze a následně studovala při instituci VVAA v Praze dvouleté akreditované studium artefiletiky a arteterapie.

 

Po převratu, v roce 1990, začala spolupracovat s Kresleným divadlem Františka Kratochvíla, nejprve v oblasti výroby rekvizit, později i jako loutkoherečka. V době svého působení v divadle, v letech 1990 -2006, spoluvytvářela rekvizity k několika celovečerním představením. Jako členka hereckého uskupení odehrála přes 2000 představení v tuzemsku a účastnila se mnoha festivalů v zahraničí. V roce 2007 vytvořila samostatné 20 minutové černodivadelní představení Praha v černém divadle. Po dobu jejího „divadelního“ působení se věnovala průběžně výtvarné odborné ilustrační tvorbě z oblasti přírodovědy a grafického designu. Její ilustrace jsou zastoupeny v encyklopediích a učebnicích českých a zahraničních nakladatelství. Spolupracovala například s nakladatelstvím Brio na ucelené edici Přírodou kolem vody, Příroda venkova, Toulky po horách, Toulky lesem, vydané následně souborně ve Francii pod názvem Observer la Nature, v Německu An Flüssen und Seen.

.V oblasti učebnic spolupracovala například se SPN  na vydání Přírodopisu pro 6. a 7. ročník. V současné době se věnuje ilustracím odborným i ilustracím beletrie pro dospělé i dětské čtenáře.

Výstavu obrazů a kreseb paní Michaely Štěpánové  s názvem „Drobnohledem“ můžete navštívit v Galerii Arte Decor Gražyna, Truhlářská 21, Praha od 21. září do 21. října 2017.

 

www.michaelastepanova.cz